HOŞGELDİNİZ

Acar Hukuk & Danışmanlık

Hukukun birçok alanında Avukatlık Kanunu ve meslek etiği çerçevesinde sizler için özenli ve en iyi hizmeti veriyoruz. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

TAPU
Teminat ve İpotek Tesis Sistemi

TIKLAYINIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


Bilişim Hukuku

Bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan, kişilerin teknik - ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Murisin, mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.

Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukukunun konusu, banka işletmesi ve bu işletmenin oluşturduğu hukuki ilişkileridir. Bankacılık hukukunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti alanını, hizmeti sunanlar ve hizmetten yararlananlar açısından hizmetin sunumunda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku bakımından incelemektedir.

Spor Hukuku

Sportif düzen, bağımsız bir hukuk düzenidir. Mevzuatının tamamı, birçok kurala tabi yarışma oyunlarına bağlı olan farklı nitelikte üyelerinden oluşan ve bu kurallara uyulmaması halinde cezalara muhatap olan bir tür toplumu yönetmektedir.

Kamulaştırma Hukuku

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir. Koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulmasında ve kişilerin buna teşvik edilmesinde önemli paya sahiptir.

Kadastro Hukuku

Kadastro; ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını, arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasası uyarınca tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

İLETİŞİM FORMU

Aşağıdaki formu doldurun ve en kısa zamanda size geri dönüş yapalım.
Not: Kişisel verileriniz kesinlikle gizli kalacaktır.

CAPTCHA Image
Refresh Image

 

"Müvekkil odaklı ilkelerle ve uzman kadroyla en üst seviyede hizmet anlayışı"

BİZE KATIL
Uzman ve yetkin

EKİBİMİZ